Historien bag vores venskabsforbindelse


De første kontakter mellem Kidderminster og Husum opstod i forbindelse med et regeringsinitiativ, hvis formål var at fremme forståelse mellem engelske og tyske kommuner og opmuntre til hjælp til genopbygning i efterkrigstiden – specielt i Slesvig-Holsten, som havde været engelsk besættelseszone efter krigen, og hvor den lokale styreform var baseret på engelske principper.

Under dette program besøgte John L. Evans, Kidderminsters byrådssekretær, og borgmesteren Slesvig – Holsten i 1955. Borgmesteren kom til Pinneberg og byrådssekretæren kom til Husum. De rapporterede tilbage til Borough Council, og det besluttede at begynde på udveksling af synspunkter med byrådet i Husum. Denne meningsudveksling gik godt, og blev efterfulgt af det første besøg i 1956, da en gruppe byrådsmedlemmer fra Kidderminster kom til Husum. Dette besøg blev hurtigt fulgt op af et genbesøg af byrådsmedlemmer fra Husum.

Førsteprioritet var at bringe unge englændere og tyskere sammen, og den første af mange ungdomsgrupper kom fra Kidderminster til Husum i 1960. Gruppen blev ledet af Mr. Henderson, leder af Worcester Cross Youth Club, hvorfra gruppens deltagere kom. Genbesøget i 1961 var tildels organiseret af Worcester Cross Youth Club, men alle indkvarteringer og andre arrangementer blev arrangeret af byrådssekretær og byrådsmedlem Charles Talbot. Charles Talbot arrangerede de følgende udvekslingsarrangementer indtil 1973/74, da han overdrog ledelsesopgaven til Margaret Broome. Margarets far, Norman, havde i lang tid støttet venskabsforbindelsen – som buschauffør gennemførte han utallige ture til Husum eller til færgehavne. Senere som byrådsmedlem og borgmester i Kidderminster stod han bagved den videre udvikling af forbindelsen, og ved nedlæggelsen af byrådet i Kidderminster i 1974 og Wyre Forest District Councils beslutning om ikke at støtte venskabsbyaktiviteterne, var han en af grundlæggerne af den uafhængige Venskabsbyforening.

Kidderminsters ”Charter Trustees” opmuntrede ved at støtte venskabsforbindelsen, og i 1976, efter at der havde været en uformel forbindelse i 21 år, blev en formel venskabsbyaftale underskrevet i Kidderminster – fulgt af dens underskrivelse i Husum i 1977.

Kidderminster svømmeklub støttede tidligt udvidelsen af venskabsbyaktiviteternr, og klubbesøg i Husum skiftede med besøg af rådsmedlemmer. I en periode var der besøg af grupper fra Youth Centre og af unge fra lokale kirker, men det sluttede tidligt i 1980`erne.

En ny udvikling skete i 1989, da ”Kidderminster Choral Society” besluttede sig til at oprette forbindelse med ”Theodor Storm Chor von 1843”. De to kor udviklede et program med to årlige besøg, hvilket har fortsat lige til i dag (bortset fra et år p.g.a. mund og klov syge!). Dette initiativ blev hurtigt fulgt af en udvidelse af kulturelle udvekslinger af forskellig slags, som involverede kor, orkestre, kunstnere, bands, teatergrupper, dansere osv..

En anden tidlig kontakt opstod mellem den daværende Harry Cheshire School (nu Baxter College) og Realschule Nord – en forbindelse, hvor der var udveksling af elevgrupper over et antal år. Denne forbindelse står for tiden i bero, men vi håber, den vil blive genoptaget. En lignende forbindelse er der mellem King Charles 1 High School og Theodor Storm Schule i Husum.

I 2002 blev der grundlagt en venskabsbyforening i Husum, ”Verein für Städte-Partnerschaft der Stadt Husum”. Den svarer til ”Kidderminster-Husum Twinning Association”, og der er meget god kontakt mellem de to foreninger.

I den senere tid er der opstået flere forbindelser mellem foreninger i Kidderminster og Husum: Kirker (Evangelsk-Luthersk, Romersk Katolsk, Anglikansk, Methodister, og andre kirkesamfund), spejdere og haveforeninger. Et højdepunkt er udnævnelsen af Kidderminsters ”Carnival Queen” og Husums ”Krokus Dronning”, hvor der er gensidigt besøg ved deres ”kåring”.